KVD
Tel.: +420 571 445 187 - kartonáž 
Tel.: +420 571 445 186 - přikrývky


Fondy Evropské unie 6

 

FONDY EVROPSKÉ UNIE 
KVD spol. s r.o. investuje za spoluúčasti fondů EU do strojního zařízení na výrobu kartonů. Společnost KVD spol. s r.o. realizovala v roce 2018 projekt „Kartonážní trchnologie pro společnost KVD.", který byl spolufinancován z prostředků EU výzva programu OP podnikání a inovace. Projekt spočíval v nákupu strojního zařízení pro výrobu kartonů, přičemž příspěvek z EU byl 45%. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti ve výrobě kartonů, zvýšení kvality výrobků a zavádění výroby nových výrobků.. Celkové výdaje činily 19.966.143 Kč, způsobilé výdaje byly 19.130.053 Kč.

Název projektu: Kartonážní technologie pro společnost KVD spol. s r.o. Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16-059/0009640 Místo realizace: Hovězí 699, 756 01 Hovězí, Okres Vsetín

Emil Pončík 
jednatel společnosti
KVD spol. s.r.o.