KVD
Tel.: +420 571 445 187 - kartonáž 
Tel.: +420 571 445 186 - přikrývky


Fondy Evropské Unie

KVD spol. s r.o. investuje za spoluúčasti fondů EU do ochrany životního prostředí. Společnost KVD spol. s r.o. realizovala v období 1.2.2009 – 15.7.2009 projekt „Zvýšení úspory energie společnosti KVD spol. s r.o.", který byl spolufinancován z prostředků EU – II. výzva programu OPPI - Ekoenergie. Projekt spočíval ve výměně výplní otvorů a instalaci IRC regulace ve výrobní dvoupodlažní budově a celkové způsobilé výdaje činily 1.127.273,- Kč, přičemž příspěvek z EU byl 50%. Realizací projektu dojde k významné úspoře energie 234,6 GJ/rok a k významnému snížení CO2 kg/rok.

Název projektu: Zvýšení úspory energie společnosti KVD spol. s r.o.
Číslo projektu: 3.1 EED02/142
Místo realizace: Hovězí 699, 756 01 Hovězí, Okres Vsetín
 
Emil Pončík
jednatel společnosti
KVD spol. s.r.o.