KVD
Tel.: +420 571 445 187 - kartonáž 
Tel.: +420 571 445 186 - přikrývky


 

 

FONDY EVROPSKÉ UNIE 

KVD spol. s r.o. investuje za spoluúčasti fondů EU do strojního zařízení a optimalizace výrobních procesů. Společnost KVD spol. s r.o. realizovala v roce 2018 projekt „Optimalizace výrobních procesů.", který byl spolufinancován z prostředků EU.  Projekt spočíval v optimalizaci výrobních procesů, přičemž příspěvek z EU byl 75%. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti ve výrobě kartonů, zvýšení kvality výrobků a zavádění výroby nových výrobků.. Celkové výdaje činily 174.840 Kč, způsobilé výdaje byly 174.840 Kč.

Název projektu: Kartonážní technologie pro společnost KVD spol. s r.o. Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17-115/0012789 Místo realizace: Hovězí 699, 756 01 Hovězí, Okres Vsetín

Emil Pončík 
jednatel společnosti
KVD spol. s.r.o.