KVD
Tel.: +420 571 445 187 - kartonáž 
Tel.: +420 571 445 186 - přikrývky


Fondy Evropské unie 3

3.
FONDY EVROPSKÉ UNIE
KVD spol. s r.o. investuje za spoluúčasti fondů EU do strojního zařízení na výrobu kartonů. Společnost KVD spol. s r.o. realizovala v období 1.8.2012 – 1.6.2014 projekt „Strojní zařízení na výrobu katronů II", který byl spolufinancován z prostředků EU výzva programu OP podnikání a inovace. Projekt spočíval v nákupu strojního zařízení pro výrobu kartonů, přičemž příspěvek z EU byl 40%. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti ve výrobě kartonů, zvýšení kvality výrobků a zavádění výroby nových výrobků.. Celkové výdaje činily 10.200.000 Kč, způsobilé výdaje byly 8.500.000 Kč a dotace byla 3.400.000 Kč.

Název projektu: Strojní zařízení na výrobu kartonů II
Číslo projektu: 2.2. RV 03/1477
Místo realizace: Hovězí 699, 756 01 Hovězí, Okres Vsetín

Emil Pončík
jednatel společnosti
KVD spol. s.r.o.